ΘΕΜΑ: Ενημέρωση μαθητών της τελευταίας τάξης ΓΕΛ σχετικά :
 
Α. με τα εξεταζόμενα μαθήματα σε πανελλαδικό επίπεδο, την επιλογή του δεύτερου μαθήματος γενικής παιδείας και των επιστημονικών πεδίων
Β. με την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση.
 
Δείτε παρακάτω το σχετικό έγγραφο.
Επιλέξτε  εδώ.
 Τελευταία Ενημέρωση ( Παρασκευή, 22 Νοέμβριος 2013 19:52 )