Δείτε    εδώ  ή  παρακάτω  σε αρχείο pdf  την  εργασία που αφορά το project  με θέμα

" Καλλιτεχνική δημιουργία - Πολιτιστικές εκδηλώσεις ως ζωογόνος δύναμη για την τοπική  κοινωνία"Τελευταία Ενημέρωση ( Τρίτη, 29 Ιανουάριος 2013 20:51 )