ΠΡΑΞΗ    1η

Στη Γαστούνη και στο Γραφείο  της Διευθύντριας του  ΓΕΛ Γαστούνης σήμερα 08/04/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 συνήλθε ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου Περιβολάρη Χρυσάνθης η Επιτροπή για την Αξιολόγηση των προσφορών των τουριστικών γραφείων που αφορούν στην ημερήσια  της Α΄τάξης εκδρομή ?μετακίνηση αποτελούμενη από τους:

1.Περιβολάρη Χρυσάνθη, Διευθύντρια του ΓΕΛ Γαστούνης ?Πρόεδρο

2. Κλάδη Κωνσταντίνο αρχηγό της εκδρομής ? μέλος

3.Ντάνου Θεώνη, συνοδό της εκδρομής ?μέλος

4. Αβραμίδη Βασιλική Ταμία του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων -μέλος .

5.Βυθούλκα Γρηγόριο, Λιναρδόπουλο Απόστολο και Φραγκόπουλο Σταύρο  προέδρους των μαθητικών κοινοτήτων Α1, Α2  και Α3 αντίστοιχα. (Οι μαθητές εκπροσωπούνται με 1 ψήφο).

Η επιτροπή δέχτηκε 2 σφραγισμένες προσφορές από τα εξής τουριστικά γραφεία:

1. Soulis Travel

2. Τσαουσάκης

Η Πρόεδρος αποσφράγισε τις 2 σφραγισμένες προσφορές των τουριστικών γραφείων και τις έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής. Η Επιτροπή μελέτησε τις προσφορές και αφού εκτίμησε τις προσφερόμενες από τα γραφεία αυτά υπηρεσίες

αποφάσισε

 ομόφωνα  να επιλέξει την προσφορά του γραφείου Soulis Travel ( 750 ?), διότι  ικανοποιεί τα κριτήρια επιλογής, που έθετε η προκήρυξη του σχολείου μας. Με τον υπεύθυνο του τουριστικού γραφείου Soulis Travel θα υπογραφεί ιδιωτικό συμφωνητικό.

Για το σκοπό συντάχθηκε η πράξη αυτή και υπογράφεται.

 

Η  Πρόεδρος                                                                                   Τα μέλη

                                                                                          Κλάδης Κωνσταντίνος

Χρυσάνθη Περιβολάρη                                                   Ντάνου Θεώνη

                                                                                         Αβραμίδη Βασιλική  

                                                                                         Φραγκόπουλος Σταύρος
                                                               

Τελευταία Ενημέρωση ( Τετάρτη, 09 Απρίλιος 2014 20:47 )